Afdeling 545

Gemert, zeer betrokken bij de mensenrechten

 

In het weekeinde van 10 december 2010 hebben veel inwoners van Gemert laten zien dat ze het werk van Amnesty International een warm hart toedragen.

De opkomst vrijdagavond bij de fakkeltocht was groot. Een lang lint van fakkels trok, begeleid door de djembee groep,  door het centrum. Fijn, dat er zoveel jongeren bij waren. Tijdens de tocht brandden in de restaurants ook Amnesty.kaarsjes. Jammer, dat er maar weinig mensen langs de route waren die een brandende kaars voor het raam hadden gezet. Volgend jaar meer?

Na de fakkeltocht zijn de jongeren enthousiast bezig geweest met de workshop djembee. De aanwezige volwassenen waren zeer onder de indruk van de film over Birma. In een compilatie van in het geheim gemaakte opnames zag je o.a. beelden van de vreedzame opstand van boeddhistische monniken, die door de militaire dictatuur bloedig werd neergeslagen. De film maakt duidelijk, dat het werk van Amnesty International voor Birma heel hard nodig is.

Zaterdag en zondag hebben we wenskaarsen verkocht in twee supermarkten en in de kerken. Hadden we er maar meer besteld. Zondagochtend waren we helemaal uitverkocht en moesten zelfs mensen teleurstellen. De verkoop van zondagmiddag en zondagavond in een supermarkt ging niet door. Alles was op.

Prachtig, dat veel mensen op deze manier het werk van Amnesty International wilden steunen. Het moet toch lukken om  Su Su Nway vrij te krijgen !

 

In Myanmar (Birma) zitten duizenden mensen gevangen

Aan Su Su Nway denk is heel speciaal

Eenzaam in haar cel moet ze weten

“Ergens is er iemand die denkt aan mij”.

Onze gedachten kunnen wij sturen

En onze gevoelens daar nog bij

Zoadat die door muren heen gaan

“Ergens is er iemand die denkt aan mij”.

Samen zijn we sterker

Samen staan wij tegen onrecht op

Want iedere onschuldige gevangene moet weten

“Ergens is er iemand die aan mij denkt”.

Namens de duizenden gevangenen voor wie wij opkomen, Bedankt !

Werkgroep Amnesty International Gemert-Bakel

Wilt u nog kaars bestellen dan kan dat via de webshop van Amnesty.nl

Amnesty Gemert-Bakel steunt mensenrechten in Congo

 

Zaterdag 11 dec 2010 heeft Herman van Wifferen namens Amnesty Gemert-Bakel een ontmoeting gehad met mensenrechtenactiviste Justine Masika uit Oost Congo. In het afgelopen jaar heeft Amnesty Gemert-Bakel tijdens concerten in de Bunker ruim 1700 euro voor haar opgehaald.

 

2010-justinemasika-herman

 

Justine leidt het SFVS (Samenwerkingsverband Vrouwen voor Slachtoffers van Seksueel Geweld), een organisatie die de vele verkrachtingen bestrijdt waaraan vrouwen blootstaan in de burgeroorlog in het oosten van Congo. Het SFVS is sinds 2002 actief en heeft aan duizenden verkrachte vrouwen medische en psychologische ondersteuning geboden. De organisatie geeft ook voorlichting over het onderwerp, met name om tegen te gaan dat de vrouwen door familie en gemeenschap worden verstoten. Bovendien verzamelt de organisatie informatie over de verkrachtingen en probeert de daders nationaal en internationaal voor de rechter te krijgen.

In september 2007 werd het huis van Justine overvallen door militairen. Zij was zelf niet thuis, maar haar twee oudste dochters werden mishandeld. Sindsdien leven die in het buitenland. Ondanks de dreigementen blijft Justine doorgaan met haar werk.

Justine heeft in 2008 uit handen van minister Verhagen de mensenrechtentulp ontvangen, een prijs die door de Nederlande regering wordt uitgereikt aan een man of vrouw die uitzonderlijke moed heeft getoond bij het beschermen en bevorderen van de rechten van zijn of haar medeburgers.

Justine was in Nederland op uitnodiging van de regering. Hoewel ze een heel volle agenda heeft, kon er toch een moment gevonden worden om deze bijzondere vrouw persoonlijk te ontmoeten. Ondanks haar vermoeidheid door het vele werk, de geestelijke druk en het reizen is Justine een heel strijdbare vrouw. Ze benadrukte hoe belangrijk het is om financiële steun te ontvangen. Zo is bijvoorbeeld het geld van de Bunkerconcerten uitgegeven aan schoolgeld voor meisjes. In Congo krijgen meisjes vaak de kans niet om naar school te gaan, waardoor ze later achtergesteld zijn in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Tijdens de ontmoeting heeft Herman de opbrengst van het laatste concert in de Bunker persoonlijk aan haar overhandigd (zie foto).

Justine is heel blij met de steun die wij haar vanuit Gemert geven, en bedankt de bezoekers van de concerten.

We hopen dat de zeer ingewikkelde situatie in Oost Congo spoedig zal verbeteren, waardoor het werk van Justine niet meer zo gevaarlijk is, of zelfs niet meer nodig. Tot die tijd blijft Amnesty Gemert-Bakel zich inzetten om mensenrechtenactivisten in Congo, zoals Justine Masika, te ondersteunen in hun werk.

Zoeken

SteunAmnesty

Website Amnesty Nederland