Afdeling 545

Colofon

 

Welkom op deze website van de Amnestygroep uit het Brabantse Gemert-Bakel.

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

  • afschaffen van de doodstraf
  • uitbannen van marteling
  • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  • vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.


De groep Gemert-Bakel  is een onderafdeling van Amnesty International. Met tal van acties brengt Amnesty International Gemert-Bakel mensenrechtenschendingen en vooral de strijd daartegen onder de aandacht. Daarnaast zet de groep zich actief in voor gewetensgevangenen en het behoud van mensenrechten overal ter wereld.

Dit doen we onder andere door middel van een:

  • Schrijfgroep, de zgn. thuis schrijfactie: en mocht dit heftig klinken: je hoeft alleen je handtekening te zetten, de enveloppen te schrijven en de postzegels te plakken.
  • Ondersteuning van mensenrechtenactivisten in Congo
  • Jaarlijkse Collecte

amnestylogo

Het logo van Amnesty International is gebaseerd op een Chinese spreuk:

“Het is  beter het licht te ontsteken dan de duisternis te vervloeken.”

Bankrekeningnummer Werkgroep 545 Amnesty Gemert-Bakel:

Triodosbank  NL59TRIO0197670911 

t.n.v Amnesty 545 Gemert-Bakel

   

 

wat-past-bij-mij_4

Zoeken

SteunAmnesty

Website Amnesty Nederland

Panelbear script

  • Laatste wijziging 18 mei 2023.