Amnesty groep
Gemert-Bakel

 

Welkom op deze website van de Amnestygroep uit het Brabantse Gemert-Bakel.

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

  • afschaffen van de doodstraf
  • uitbannen van marteling
  • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  • vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

De groep Gemert-Bakel  is een onderafdeling van Amnesty International. Met tal van acties brengt Amnesty International Gemert-Bakel mensenrechtenschendingen en vooral de strijd daartegen onder de aandacht. Daarnaast zet de groep zich actief in voor gewetensgevangenen en het behoud van mensenrechten overal ter wereld.

Dit doen we onder andere door middel van:

  • Schrijfabonnementen. Schrijfabonnees krijgen maandelijks zes voorgedrukte brieven thuis, die ze ondertekenen en verzenden. Je hoeft alleen je handtekening te zetten, de enveloppen te schrijven en de postzegels te plakken.
  • Ondersteuning van mensenrechtenactivisten dmv petitielijsten tijdens openbare gebeurtenissen (markten, concerten etc.)
  • Jaarlijkse Collecte in samenwerking met Gemert Geeft
  • Schrijfactie rond 10 december
  • Scholenwerk: In de maand november wordt een gastles gegeven in de hoogste groepen van alle basisscholen in Gemert.

 

GroepsfotoAmnesty scaled

Groepsfoto genomen op 28 september 2023. Vlnr: Ahmed, Jan K, Jan van O, Gerard, Carin, Herman, Jeanny, Karin

Foto © PeterPaulvandeVen.nl

 

AI logo

 Het logo van Amnesty International is gebaseerd op een Chinese spreuk:

“Het is  beter het licht te ontsteken dan de duisternis te vervloeken.”

 

Bankrekeningnummer Amnestygroep 545 Gemert-Bakel:

Triodosbank  NL59TRIO0197670911 

t.n.v Amnesty 545 Gemert-Bakel

 

Oprichtingsgroepsfoto scaled       

Foto's van Amnestygroep Gemert-Bakel uit 1995 en uit 2011

wat-past-bij-mij_4