Afdeling 545

Dag van de mensenrechten 10 dec 2007

10 december: Internationale Dag van de Rechten van de Mens
Natuurlijk is iedereen, ongeacht ras, geslacht of godsdienst, van harte welkom!

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. 10 December is sindsdien de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. In die verklaring staat dat iedereen recht heeft op vrijheid, gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en onderwijs, om een paar van de rechten te noemen. Wij nodigen alle bewoners van onze gemeente uit om in actie te komen.

FAKKELTOCHT20071210-flyer-fakkeloptocht

Op 10 december ’s avonds vindt de fakkeltocht plaats, inmiddels een traditie in Gemert. De optocht start om 19.00 uur vanaf het Ridderplein bij het gemeentehuis.

FILM CHINA BLUE

Aanvang 20.30 uur bij “Dientje” in Gemert

'Made in China' staat vaak in een kledingstuk genaaid. China blue kijkt achter de gesloten fabriekspoorten en geeft de anonieme arbeiderswerkers een gezicht.

Zoals de jonge Jasmine, die losse draadjes wegknipt uit pas genaaide spijkerbroeken, bestemd voor de westerse markt. Ze is een van de 130 miljoen Chinese boerenkinderen die hun dorpen hebben verruild voor de fabriek. Jasmine krijgt zes dollarcent per uur, werkt vaak zeven dagen per week, en krijgt geen extra geld voor overuren. Ze woont met twaalf meiden op een kamer en het smakeloze eten dat ze elke dag krijgt voorgeschoteld, wordt automatisch van haar loon afgetrokken.                                      

10 december actie  voor Shi Tao

Het komend jaar 2008 worden de Olympische Spelen door gastland China georganiseerd. Dit hele jaar zal dit immense land met 1200 miljoen onderdanen in de wereld spot van de belangstelling staan.

Volgens de Olympische gedachte zullen de duizenden deelnemers in vrijheid en waardigheid hun vaardigheden in sport en spel meten.

Amnesty  International  staat zeer positief tegenover dit sportieve wereldgebeuren  en de mogelijkheden die geboden worden door een intensief menselijk kontakt en uitwisseling van ideeën.Amnesty heeft het afgelopen jaar al veel vóór werk gedaan om regeringen en het internationaal Olympisch comité van betrouwbare informatie te voorzien. Er zijn zowel door de regering als door het Internationaal Olympsche Comité hoopgevende uitspraken gedaan over de mensenrechten. Dit dient omgezet te worden in daden.

De mensenrechten staan in China onder grote druk. Zo is het juiste aantal executies onbekend maar  groter dan in de alle andere landen  samen. De misdaden waarop de doodstraf  staat, staan in geen verhouding tot de overtredingen.

Amnesty zal de naleving van de Mensenrechten centraal stellen en acties voeren voor groepen en individuele personen.

20071210-shi tao 72dpi
De Amnesty groep Gemert-Bakel zal te beginnen in december uw handtekening vragen voor een petitie aan de Chinese regering voor de dichter journalist Shi Tao. In 2004 werd hij tot 10 jaar cel veroordeeld omdat hij een e-mail gestuurd had naar vrienden in de V.S. waarin hij de officiële voorschriften over  het niet mogen herdenken van de opstand op het plein van de Hemelse Vrede in 1989 aan de kaak stelt..De aanklacht luidde:   “ hij heeft op illegale wijze staatsgeheimen aan het buitenland geleverd”. In de Deshan gevangenis in Changde City  verricht hij dwangarbeid, die hij onder slechte omstandigheden moet verrichten. Zijn vrouw is onderdruk gezet, om van hem te scheiden. Ze is hiervoor gezwicht. Ook zijn familie wordt regelmatig lastig gevallen en geïntimideerd. Het is op dit moment te gevaarlijk om hem een groetenkaart te sturen. Amnesty kiest nu voor een massale handtekeningen actie. De petitie lijsten worden opgestuurd naar de Chinese autoriteiten. Opgeroepen wordt om Shi Tao onmiddellijk vrij te laten.

Kom op als “right supporter” voor de mensenrechten!                             

©  ICPCFoto's Fakkeltocht

20071210-fakkeltocht2007-1

20071210-fakkeltocht2007-2

20071210-fakkeltocht2007-3

Zoeken

SteunAmnesty

Website Amnesty Nederland

Panelbear script

  • Laatste wijziging 29 december 2021.