Afdeling 545

Gedicht door Marine Vardanian

Morgen en later


Chaos, verdriet en pijn….
De hele wereld is gek geworden.
Waarheen moeten wij vluchten?
En naar wie?

Pijn… is pijn
Je kan niet wegnemen of weggooien.

Problemen, overal zijn problemen,
De hele wereld is gek geworden,

En alleen blijft ons wachten en hopen,
Dat het morgen, ja morgen goed komt,
En later zelfs beter wordt.

Hoeveel pijn en lijden moeten wij verdragen?
Het stroomt in ons hart.
Overal chaos en pijn.

Mijn God, mijn God,
Laat de liefde de leidraad van ons leven zijn,
Breng ons tot rust en geef ons meer geduld.

Laat de woede uit ons wegvloeien,
Zodat we het vertrouwen hebben,
Dat het morgen… en later
Beter wordt.

 

marinevardanian-300px

 

Marine Vardanian

Amnesty brengt licht in decembermaand

rogierfrederiksDe Armeense vluchtelinge Marine Vardanian droeg onder andere onderstaand gedicht voor tijdens de  Amnesty benefietavond op vrijdag 9 december in de Bunker.  Afgewisseld door Keltische gitaarklanken van de jonge Gemertenaar Rogier Frederiks zorgden ze samen voor een stemmige eerste helft van de avond. Het publiek werd er stil van. Na de pauze speelde muziekensemble Transito meeslepende Zuid Amerikaanse klanken, die zorgden voor een sfeer van warmte in deze donkere dagen. Een fijne Amnesty avond, die eerder al begonnen was met de traditionele fakkeltocht door het centrum van Gemert.

transito

Op zaterdag draaide in de Filmclub bij Dientje de film “Waltz with Bashir”, een aangrijpende animatiefilm over de oorlogservaringen van twee Israëlische militairen tijdens de inval van Israel in Zuid Libanon in 1981.
Een geslaagd Amnestyweekend, waarbij wel aangetekend moet worden dat de publieke belangstelling vergeleken met andere jaren tegenviel.  Het zal toch niet aan de tijdgeest liggen? Juist in deze tijd, met politieke veranderingen wereldwijd, en de financiële onzekerheid in Europa en dus ook in Nederland, is het extra belangrijk om de slechte omstandigheden waarin veel mensen zich in andere landen bevinden niet uit het oog te verliezen.flyer10-12-11-vk

Meer dan zestig jaar geleden, op 10 december 1948, hebben de Verenigde Naties de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Zo lang in veel landen deze mensenrechten niet worden nageleefd, probeert Amnesty door middel van het benaderen van de autoriteiten iets aan de situatie van de bevolking te doen.
Tijdens de Amnesty activiteiten hebben veel bezoekers een handtekening gezet onder een petitie aan de regering van Egypte, met het verzoek om na de politieke omwenteling de mensenrechten te eerbiedigen en de noodtoestand op te heffen.
Op zaterdag en zondag hebben veel, heel veel mensen een kaars gekocht in een van de kerken of supermarkten in onze gemeente. Deze mensen zullen tijdens het branden van de kaars even stilstaan bij de mensenrechten in de wereld, zodat tijdens de donkere dagen voor Kerst in onze gemeente de mensenrechten in ieder geval niet vergeten worden.

De volgende Amnesty activiteit vindt plaats op zaterdag 14 januari in de Bunker in Gemert. Zo gauw het definitieve programnma bekend is kunt u dit terugvinden op de website. Dat er verrassende optredens zullen zijn, is wel zeker. We zien u dus graag terug in de Bunker!

Amnesty brengt licht in decembermaand (1)

Op 10 december bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 63 jaar. Om stil te staan bij deze belangrijke dag organiseert  Amnesty International Gemert-Bakel een aantal activiteiten. Dit jaar vestigen wij speciaal de aandacht op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika: De Arabische Lente.

fakkeltocht

In de strijd voor een eerlijke en rechtvaardige wereld vragen wij vooral uw steun voor Egypte waar, na de val van Mubarak, nog steeds de noodtoestand van kracht is. Daardoor heeft alleen het militaire bewind de macht. Een groot deel van het volk komt in opstand tegen de onderdrukking.  We zagen dagelijks op televisie en in de kranten de beelden van het Tahrirplein in Caïro, waar mensen opkomen voor hun rechten. Die situatie in Egypte moet eindigen. Amnesty International voert actie voor een Egypte waarin burger niet bang hoeven te zijn voor de overheid. Waarin Egyptenaren worden beschermd door mensenrechten. Als voorbeeld nemen we de rechtenstudent Maikel Nabil Sanad. Hij schreef een kritisch blog over het militaire geweld tegen vreedzame betogers op het Tahrirplein. Ook schreef hij over de marteling die hij onderging. Hij werd aangeklaagd wegens “belediging van het leger”en “het verspreiden van leugens”. Hij kreeg drie jaar cel. In oktober werd hij overgeplaatst naar en psychiatrische inrichting. Amnesty International voert nu actie voor zijn vrijlating.

Het is hoopvol dat de verkiezingen in Egypte vreedzaam zijn verlopen, maar er zullen nog heel veel hindernissen genomen moeten worden voordat er sprake is van een echte democratie. Amnesty wil de mensen die daarvoor strijden ondersteunen, wil dat politieke gevangenen worden vrijgelaten.

Ook in een aantal andere Arabische landen worden mensenrechten geschonden

Door aanwezig te zijn bij één of meer van de activiteiten die de groep Gemert-Bakel organiseert laat u zien dat u ook opkomt voor die mensenrechten.

flyer10-12-11-vk

Fakkeltocht: Start vrijdag 9 december om 19.00 voor het gemeentehuis. Dor het centrum open we naar de amnestyboom op het Gerardusplein. Loop mee, samen met kinderen van de basisscholen en een aantal scouts. Laat zien dat je de roep van het volk voor een rechtvaardig Egypte steunt.

Bunkerconcert: Vanaf 21.00 zijn er 3 optredens. Artiesten die zich belangeloos inzetten voor het werk van Amnesty. (meer informatie volgt)

Kaarsenverkoop: Zaterdag en zondag worden in enkele supermarkten en in de kerken van Gemert en De Mortel kaarsen verkocht. Door deze kaarsen te kopen steunt u het werk van Amnesty.

Een aantal restaurants laat zien, dat ze het werk van Amnesty steunen.

Filmavond: Zaterdag 10 dec 2011 wordt, in samenwerking met filmhuis Luxor de film vertoond: Waltz with Bashir. De mix van pure documentairestijl en prachtige animaties over de onzinnigheid van oorlog maakt het bekijken van de film tot een onvergetelijke ervaring. Aanvang: 21:00 uur, bovenzaal Dientje, Kerkstraat 9, Gemert, toegang gratis!

 

GOED NIEUWS!

Vorig jaar voerden we op 10 december actie voor Su Su Nway uit Myanmar.

Op 12 oktober kregen we bericht dat zij vervroegd is vrijgelaten.

Hockeyclub Bakel steunt Amnesty International

Op een aantal sportvelden in Gemert staat, tussen de reclameborden ook een bord van Amnesty International met de tekst: Mensenrechten is respect voor mensen. De borden in Gemert zijn gesponsord en mogen gratis geplaatst worden.

Mensen van hockeyclub Bakel vonden dat een prachtig idee en boden aan om ook een bord op hun veld te plaatsen, om zo de aandacht van spelers en toeschouwers te vestigen op Amnesty International.

hcbakelsteuntai-kl

Dat bord staat er, maar het heeft wel geld gekost. .

Zaterdag 12 juni houdt Hockeyclub Bakel de Jongste Ledendag. Veel jeugd, ouders en grootouders zijn dan op en rond het veld te vinden. Die dag gaan we collecteren om de kosten van het reclamebord binnen te krijgen. We gaan er van uit dat het lukt,

dat veel mensen Amnesty International willen steunen. Steun aan Amnesty betekent immers ook: Steun voor de mensen en kinderen van wie de rechten geschonden worden.

Sportiviteit, onpartijdigheid en respect voor elkaar nemen een belangrijke plaats in op deze Jongste Ledendag in Bakel. Deze begrippen staan ook centraal in het werk van Amnesty International.

Mogen we rekenen op uw bijdrage voor het bord: Hockeyclub Bakel steunt Amnesty International?

Zoeken

SteunAmnesty

Website Amnesty Nederland

Panelbear script

  • Laatste wijziging 2 december 2021.